Skip to content Skip to footer

DAXILI REKLAMLAR

Daxili reklamlar – obyektin içində quraşdırılan reklam məhsullarından ibarətdir. Belə reklam məhsulları konkret hansısa məhsulun fərqləndirilməsi üçün də istifadə olunur. İç reklam yalnız daxil olan insan kütləsinə xitab edir.