Skip to content Skip to footer

REKLAM SƏRGI STEND

Reklam sərgi stendləri – hər hansı bir məhsul istehsalçısının ya distrubitorunun market və ya marketlər şəbəkəsində tətbiq edilir. Belə stendlər bazar içində bazar, supermarket içində supermarketdir. Belə stendlər müştərilərin daha çox istifadə etdikləri məhsulların vitrinlərinə yaxın qurulur. Sərgi atendləri canlı müştərini ələ keçirmək üçün ən yaxşı reklam vasitələrindən biridir. Çünki, marketə hansısa vacib ehıyacı olan məhsulları almağa gedən müştərinin diqqətini özünə çəkir.