Skip to content Skip to footer

Flayer buklet

Buklet; bir şirkət və ya təşkilatı tanıtmaq məqsədilə hazırlanır. Daha çox məlumat verməyə imkan yaradan mətnlərlərdən ibarət olur. Məhsul  və fəaliyyət sahəsini əks etdirən rəsmlərlə daha da diqqət çəkici hala gətirilir. Hazırlanan bukletlər bu reklamdan xəbərdar olmaq istəyən auditoriyaya paylanılır. Həmçinin bukletlər bu və ya digər mövzulardakı konfranslar, təqdimatlar zamanı da böyük sıxlıqla istifadə edilir.